لطفا شکیبا باشید

Counter-Strike: GO

مسابقات

IRaN 19 League PC شروع مسابقه: 1398/03/29 - شروع ثبت نام: 1398/01/31
نامحدود / 60 فردی ثبت نام
1V1 LuxuriousMatch PC شروع مسابقه: 1398/03/15 - شروع ثبت نام: 1398/02/16
نامحدود / 36 فردی ثبت نام
ESCOMP - Assault Tournament #1 PC شروع مسابقه: 1397/08/25 - شروع ثبت نام: 1397/08/08
نامحدود / 0 تیمی
asdasasdsd Xbox One,Mobi,... شروع مسابقه: 1397/10/15 - شروع ثبت نام: 1397/10/01
نامحدود / 0 فردی
CsgoBlackrocks League PC شروع مسابقه: 1398/03/01 - شروع ثبت نام: 1398/03/29
نامحدود / 2 فردی
اولین دوره مسابقات بلکراک 98 PC شروع مسابقه: 1398/01/22 - شروع ثبت نام: 1397/12/28
نامحدود / 25 تیمی
اولین دوره مسابقات تک به تک Aim BLAST بلکراک PC شروع مسابقه: 1398/01/16 - شروع ثبت نام: 1398/01/06
نامحدود / 45 فردی
Rog Arena CSGO Tournament PC شروع مسابقه: 1397/11/04 - شروع ثبت نام: 1397/10/23
نامحدود / 27 تیمی